Logopedska ambulanta – Nadira Silajdžić

Logopedska ambulanta – Mateja Gačnik

Logopedska ambulanta – Polona Barič

Logopedska ambulanta – Barbara Rot

Fizioterapija – Kristina Štajber Pinter

Pedopsihiatrična ambulanta – Danijela Moškov

ORL ambulanta – Matjaž Kranjc