Osnovna šola Centra za komunikacijo, sluh in govor Portorož je šola, specializirana za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami na področju sluha in govora.

Na šoli se izobražujejo otroci od 1. do 9. razreda, ki imajo težave s sluhom, govorom ali obojim. Pouk poteka v manjših skupinah, ki so prilagojene posameznikovim potrebam in se izvaja po prilagojenem učnem načrtu. V učnem procesu sodelujejo učitelji, logopedi, specialni pedagogi ter drugi strokovni delavci.

Poleg pouka šola izvaja tudi različne dodatne dejavnosti, kot so kulturni dogodki, športne aktivnosti, delavnice, terapije in druge oblike podpore učencem. Šola se prilagaja potrebam vsakega učenca posebej in si prizadeva za celostni razvoj ter vključevanje v socialno okolje.

Osnovna šola Centra za komunikacijo, sluh in govor Portorož je pomemben center za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami na področju sluha in govora v Sloveniji ter predstavlja pomembno institucijo za podporo in razvoj otrok s posebnimi potrebami.