Predstavitev dela na projektu

Predstavitev projekta:

V mednarodni projekt ATS STEM (Vrednotenje prečnih veščin na področju naravoslovja, tehnologije in matematike, Assessment of Transversal skills on STEM – ATS STEM) je v Sloveniji vključenih sedemnajst osnovnih šol.

Dejavnosti v okviru projekta potekajo na večini šol v dveh oddelkih, v dveh različnih razredih (od 6. do 8. razreda). Ključna naloga oziroma cilj projekta je vrednotenje prečnih veščin/kompetenc na STEM področju s pomočjo IKT. Vsaka šola v času delovanja projekta s svojim šolskim projektnim timom izvaja iz velikega nabora različnih vrst in oblik izobraževanj tako v živo kot na daljavo, s poudarkom na razvijanju, spremljanju in vrednotenju prečnih veščin na STEM področju.

Naš cilj:

Smo entuziasti, razvojno naravnani, prilagodljivi in raziskujemo poučne in zabavne metodike pridobivanja učnega in praktičnega vseživljenjskega znanja. Kar je in bo dodana vrednost z vidika vključevanja učencev s posebnimi potrebami.

Projektno delo bi bilo usmerjeno na doseganje in podporo: pri razvijanju miselnih, verbalnih in materialnih strategij, razvijanju procesnega učenja, obvladovanju socialnih in čustvenih dejavnikov, povečati radovednost in vedoželjnost do sebe in okolja.

Glede na to da izvjamo pedagoško delo s specifično populacijo otrok in mladostnikov, smo izbrali kot glavni prečni veščini sodelovanje in komunikacijo. Menimo, da sta ti dve veščini izrednega pomena za naše učence in jim bo razvijanje in utrjevanje le teh bistveno pomagalo v življenju in doseganju njihovih ciljev.

Člani tima:

mag. Marko Peric (vodja): učitelj. Bio, Kem in Nar
Anja Cerkvenik: pomočnica ravnatelja
Terezija Valentin: učiteljica razrednega pouka
Anja Pušnik: učiteljica Mat, Fiz in Rač
Rok Jerman: učitelj Geo in Zgo

Izveden projekt:

Na podani povezavi je dostop do dokumenta s kratko predstavitvijo izvedenega projekta.

Uradna spletna stran projekta:

Osnutek