Aktiv šole sestavljajo strokovni delavci, katerih delo je vezano na predšolski oddelek in šolo v CKSG. To so defektologi, defektologinje, vzgojiteljice, učitelji, učiteljice razrednega pouka, učitelji, učiteljice predmetnega pouka, socialna pedagoginja, socialne delavke, psihologinja, pa še marsikaterega drugega strokovnjaka zapelje poklicna pot v naš aktiv.

Srečanja aktiva šole potekajo enkrat mesečno. Na njih redno rešujemo strokovna vprašanja v zvezi z vsebino dela, se dogovarjamo o delu na šoli in se seznanjamo s tekočimi informacijami.

Člani aktiva se redno izobražujemo, poročamo s seminarjev in se seznanjamo z novostmi na strokovnem področju.

Velik poudarek dajemo dobrim medsebojnim odnosom in jih skušamo negovati s timskim sodelovanjem, dogovarjanjem, izmenjavo izkušenj in znanj ter z družabnimi srečanji.

V aktivu šole se zavedamo, da le s pomočjo staršev preko dobrih in odprtih odnosov lahko v najboljši meri pomagamo otrokom k optimalnemu razvoju njihovih sposobnosti in premagovanju njihovih težav. V ta namen organiziramo poleg rednih govorilnih ur in roditeljskih sestankov tudi razna predavanja za starše in delavnice ob različnih priložnosti (delavnice ob sistematskem pregledu, božično – novoletne delavnice, V treh korakih skozi šolsko leto …). Le te organiziramo samostojno ali pa v sodelovanju s člani drugih dveh aktivov našega Centra.

V letošnjem šolskem letu se je aktiv šole vključil v Mreže učečih se šol 2 – Strategije za preprečevanje nasilja, ki aktivu nudi še dodatna znanja in vzpodbude za boljše in kvalitetnejše delo.

Novost letošnjega leta je tudi vključitev v supervizijo.