NAROČANJE IN INFORMACIJE ZA LOGOPEDSKE IN SURDOPEDAGOŠKE OBRAVNAVE

Na specialistični ambulantni pregled se lahko naročite osebno, preko telefona ali elektronske pošte. Za pregled pri logopedu je potreben DELOVNI NALOG. Za specialistični otorinolaringološki pregled, je potrebna E-NAPOTNICA.

Od 21. 1. 2018 velja nov Zakon o pacientovih pravicah in Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših čakalnih dobah. Nekatere novosti zakona: Določeni so ROKI ZA PREDLOŽITEV NAPOTNE LISTINE IZVAJALCU, in sicer mora pacient izvajalcu predložiti napotno listino:

 • s stopnjo nujnosti NUJNO: najpozneje naslednji dan
 • s stopnjo nujnosti ZELO HITRO: v 5 dneh po njeni izdaji,
 • s stopnjo nujnosti HITRO in REDNO: v 14 dneh po njeni izdaji.

Na CENTRU ZA KOMUNIKACIJO, SLUH IN GOVOR PORTOROŽ V Z NE SPREJEMAMO pacientov z napotno listino DELOVNI NALOG  – s stopnjo nujnosti NUJNO in ZELO HITRO. Ti roki ne veljajo za napotne listine za kontrolni pregled. V kolikor napotna listina ni oddana v tem roku, PRENEHA VELJATI. Pacienta z napotno listino, predloženo po izteku roka 5 oz. 14 dni, se ne uvrsti na čakalni seznam in se mu ne opravi zdravstvena storitev. Pacient ali v njegovem imenu njegov ožji družinski član lahko brez navajanja razlogov odpove termin najpozneje 10 dni pred izvedbo zdravstvene storitve, in sicer le enkrat v okviru iste napotitve. Poznejša odpoved termina je dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov. V primeru odpovedi iz objektivnih razlogov ne veljajo omejitve glede odpovedi
termina le enkrat v okviru iste napotitve. Pacientovi objektivni razlogi, iz katerih je dopustna poznejša odpoved
termina, so:

 • nepričakovana hospitalizacija pacienta ali ožjega družinskega člana, ki
  onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve
 •  nenadna bolezen, poškodba ali zdravstveno stanje pacienta ali ožjega
  družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo
  zdravstvene storitve,
 • smrt ožjega družinskega člana pacienta.

Naslov:
CENTER ZA KOMUNIKACIJO, SLUH IN GOVOR PORTOROŽ
Sončna pot 14 A
6320 Portorož

Naročanje po telefonu ( LOGOPEDSKA AMBULANTA) : 040 785 695

MAIL: logoped@cksg.si
Čas telefonskega naročanja: od PONEDELJKA do PETKA OD 10:00
DO 12:00

Zdravstvena dejavnost