Ravnateljica

Anja Cerkvenik
05 617 02 01
M 031 338 797
anja.cerkvenik@cksg.si

Tajništvo

T 05 617 02 00
M 040 816 140
info@cksg.si

Pomočnica ravnatelja

Senka Bajec
T 05 617 02 10

senka.bajec@cksg.si

Psihologinja

Tanja Mrak
T 05 617 02 15
tanja.mrak@guest.arnes.si

Socialna delavka

Morena Medoš
T 05 617 02 07
morena.medos@guest.arnes.si

Računovodstvo

Klara Stegovec
T 05 617 02 04
klara.stegovec@cksg.si

Kuhinja

Milanka Marušič
T 05 617 02 08
milanka.marusic@cksg.si

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Primož Obreht
T 08 205 96 04
primoz@czpp.si

Pooblaščenka pacientovih pravic

Barbara Rot
T 05 617 02 21
barbara.rot@cksg.si